Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng Cổ tức

30/12/2016

Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng Cổ tức. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại: 

thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tam-ung-co-tuc

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP