Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán

04/02/2017

 

Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa thông báo chốt danh sách Cổ đông thực hiện  đăng ký chứng khoán ngày 01/8/2016.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

scan0361-4-2-2017

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP