Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

06/03/2017

Thông báo về việc chốt danh sách ĐHĐCĐ tham dự ĐHĐCĐ năm 2017.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: scan0407

 

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP