Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG HNP

09/01/2018

Thông báo, nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây: quyen-tam-ung-co-tuc-bang-tien-nam-2017

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP