Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

11/05/2018

Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm gcn-hanel0001

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP