Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

11/07/2018

Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung cụ thể xem tại gcn-ddkd-hanel0001

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP