Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

27/07/2018

Hôm nay ngày 27/07/2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách công ty

Quyết định được chi tiết tại scan0145

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP