Hanel Plastics > Tin tức > Tin tuyển dụng
Tin tuyển dụng

Tuyển dụng lao động 2018

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2018           Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa được thành lập 09/12/1994;           Vốn điều ...

20/07/2018

TUYỂN DỤNG 2018

 TUYỂN DỤNG THÁNG 3.2018   ——————————————————— Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tuyển dụng lao đông tại các vị trí sau. ...

28/02/2018

Tuyển dụng 2017

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tuyển lao đông tại các vị trí sau. I. Nhân viên kỹ thuật ...

01/03/2017

Tuyển dụng 2015

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. I. Nhân viên ...

04/01/2015

Tuyển dụng 2014

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cần tuyển gấp vị trí sau:   I. Nhân viên Phòng Tổ chức ...

15/02/2014

Tuyển dụng 2011

  Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. Công nhân ...

04/01/2011

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP