Hanel Plastics > Tin tức > Tin tuyển dụng
Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG 2018

 TUYỂN DỤNG THÁNG 3.2018   ——————————————————— Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tuyển dụng lao đông tại các vị trí sau. ...

28/02/2018

Tuyển dụng 2017

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tuyển lao đông tại các vị trí sau. I. Nhân viên kỹ thuật ...

01/03/2017

Tuyển dụng 2015

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. I. Nhân viên ...

04/01/2015

Tuyển dụng 2014

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cần tuyển gấp vị trí sau:   I. Nhân viên Phòng Tổ chức ...

15/02/2014

Tuyển dụng 2011

  Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. Công nhân ...

04/01/2011

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP