Hanel > News > Recruitment
Recruitment

Recruitment for 2015

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. I. Nhân viên ...

04/01/2015

Recruitment for 2014

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cần tuyển gấp vị trí sau: I. Nhân viên Phòng Tổ chức hành ...

15/02/2014

Recruitment for 2011

  Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa liên tục tuyển lao đông tại các vị trí sau. Công nhân ...

04/01/2011

Input your email to receive our news SUBSCRIBE