Hanel > Contact

Lot B15 No.6 Industrial road - Sai Dong B Industrial Zone - Long Bien - Hanoi

+844.38753213 (5 lines)

+844.38752436

Contact

Vui lòng nhập thông tin vào form dưới đây để gửi yêu cầu.

Xin cảm ơn.

Input your email to receive our news SUBSCRIBE