Hanel Plastics > Liên hệ

B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội

+844.38753213 (5 lines)

+844.38752436

Liên hệ

Vui lòng nhập thông tin vào form dưới đây để gửi yêu cầu.

Xin cảm ơn.

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP