1. Hanel Plastics
  2. Giới thiệu
  3. Chính sách chất lượng & môi trường

Chính sách chất lượng & môi trường

Chính sách chất lượng

1- Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng để cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
2- Không ngừng cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, góp phần vào việc tái chế và giảm chất thải công nghiệp.
3- Lãnh đạo công ty cam kết cung cấp đủ nguồn lực để hệ thống quản lý chất lượng và môi trường hoạt động đúng quy định của pháp luật; đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Chính sách môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp nói riêng, Hanel Plastics không ngừng hướng tới áp dụng các giải pháp công nghệ xanh trong quá trình sản xuất cũng như xử lý chất thải. Với chúng tôi, bảo vệ môi trường luôn song hành cùng với kinh doanh sản xuất và điều đó làm nên sự phát triển bền vững của công ty.

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP