1. Hanel Plastics
  2. Giới thiệu
  3. Sơ đồ tổ chức & nhân sự

Sơ đồ tổ chức & nhân sự

Hơn 390 Cán bộ công nhân viên

Hanel Plastics luôn có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu nắm vững và vận hành tốt những thiết bị mới, hiện đại. Mặt khác cùng với việc đào tạo tại chỗ, Công ty luôn có kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ Kỹ sư chuyên ngành cũng như công nhân viên có trình độ, kinh nghiệm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận theo kịp những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã và đang được áp dụng trong doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất đã đặt ra.

Nhan su

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP