Hanel Plastics > Giới thiệu > Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất

Công nghệ sản xuất nhựa ép phun

  • Công nghệ và hệ thống máy của LS, WoojinHàn Quốc và Welltec - Hồng Kông
  • Sản lượng: 4.500 tấn/năm

Công nghệ màng hút chân không

  • Công nghệ và hệ thống máy của Đài Loan
  • Sản lượng: 500 tấn/năm

Công nghệ sản xuất xốp EPS

  • Công nghệ và hệ thống máy Kurt - Đức và Daisen - Nhật Bản
  • Sản lượng: 3000 tấn/năm

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP