1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Thông báo
  4. Nghị Quyết thông qua việc ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đề cử của Công ty cổ phần Hanel. 

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP