1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Thông báo
  4. NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

Thông báo

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

13/12/2022

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

Chi tiết tại: nghi quyet HDQT thong qua viec tam ung co tuc va ngay dang ky cuoi cung chot danh sach co tuc

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP