Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo > THÔNG BÁO, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2021
Thông báo

THÔNG BÁO, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2021

24/12/2021

THÔNG BÁO, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2021

Chi tiết tại:Thong bao nghi quyet ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tam ung co tuc bang tien nam 2021.pdf

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP