1. Hanel Plastics
  2. Tin tức
  3. Tin nội bộ
  4. Lễ kết nạp đảng viên Công ty CP Hanel Xốp Nhựa

Tin nội bộ

Lễ kết nạp đảng viên Công ty CP Hanel Xốp Nhựa

02/11/2011

Phát triển Đảng viên là một trong những công tác được Chi bộ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đặc biệt quan tâm, trong 02 năm 2009, 2010, Chi bộ công ty đã giáo dục và bồi dưỡng nhiều quần chúng ưu tú để giới thiệu và đề nghị kết nạp cho Đảng 7 đảng viên mới. Phát huy tinh thần đó, trong năm 2011, Chi bộ tiếp tục định hướng và bồi dưỡng các quần chúng tốt từ dưới các nhà máy, các phòng ban, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để họ được phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát triển Đảng viên là một trong những công tác được Chi bộ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đặc biệt quan tâm, trong 02 năm 2009, 2010, Chi bộ công ty đã giáo dục và bồi dưỡng nhiều quần chúng ưu tú để giới thiệu và đề nghị kết nạp cho Đảng 7 đảng viên mới. Phát huy tinh thần đó, trong năm 2011, Chi bộ tiếp tục định hướng và bồi dưỡng các quần chúng tốt từ dưới các nhà máy, các phòng ban, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để họ được phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

img_2091

Ngày 02 tháng 11 năm 2011, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Hanel, Chi bộ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú:

1. Đ/c Lương Quang Hiệp – Phó Quản đốc Nhà máy nhựa 2 2. Đ/c Lê Văn Luân - Trưởng ca Nhà máy nhựa 1 3. Đ/c Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng ca Nhà máy nhựa 2 4. Đ/c Lê Doãn Bách - Trưởng ca Nhà máy xốp 5. Đ/c Nguyễn Thị Tố Uyên – Công nhân Nhà máy nhựa

img_2165

Đồng chí Bí thư chi bộ đã thay mặt chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn  của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị. Các đảng viên đã đọc lời tuyên thệ trước Lá cờ Đảng, và xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị và trình độ chuyên môn để xứng đáng để trở thành Đảng viên chính thức khi hết thời gian thử thách.

Cũng tại buổi Lễ này, 05 đảng viên dự bị đã vinh dự được trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức:

1. Đ/c Phạm Thị Thu Hằng

2. Đ/c Trần Xuân Trinh

3. Đ/c Phạm Văn Nghĩa

4. Đ/c Vũ Xuân Thủy

5. Đ/c Nguyễn Thị Liên Phương

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã có 20 đảng viên trong đó 13 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị.

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP